Erciyes Üniveristesi

ERUGYS 2020

Erciyes Üniversitesi Yükseköğretim Kurumları İdari Personeli için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı*

(*) 1. 2020 Yükseköğretim Kurumları İdari Personeli için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı, yeterli talebin olması halinde yapılacaktır.
2. Sınav yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları, gelen talebe göre belirlenecek olup daha sonra ilan edilecektir.

MobilApp3